Ο καιρός της Φλώρινας

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 1891-1944


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

1891-1944

 

Ἐγεννήθη ἐν Ξηνῷ Νερῷ τήν 19-9-1891. Τό ἔτος 1904 ὁ πατήρ του ἱερεύς Πέτρος Παπαπέτρου κατακρεουργείται  ὑπό τῶν Βουλγάρων. Τό ἔτος 1906 ὁ  ἀπορφανισθείς Ἰωάννης λαθραίος καταφεύγει εἰς Κρήτην  και  ἐν συνέχεια εἰς Ἀθήνας ἔνθα τῇ προστασία τοῦ Καπετάν Βάρδα εἰσάγεται εἴς Ἐθνικόν Ὀικοτροφεῖον. Μετά τάς ἐγκυκλίους του σπουδάς εἰσάγεται εἰς τήν Σχολήν Εὐελπίδων καί  ἀποφοιτᾶ  μεταξύ τῶν  ἀρίστων μέ τόν βαθμόν τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ. Μετἀταγείς δι’ ὀλίγον  χρόνον εἰς τήν ἀεροπορίαν μέ τόν βαθμόν τοῦ λογαχοῦ, λαμβάνει μέρος εἰς τήν  Μικρασιατικήν ἐκστρατείαν. Μέ τόν βαθμόν τοῦ Ταγματάρχου εἰσαχθείς εἰς τήν Σχολήν Πολέμου ἀπεφοίτησε αὐτῆς εὐδοκίμως. Τό 1940-41, ὡς Διοικητής τοῦ 50ου Συντάγματος, λαμβάνει μέρος εἰς τόν  Ἑλληνοϊταλικόν Πόλεμον ἀναπτύξας πλουσίαν πολεμικήν δρᾶσιν. Κατά τήν κατοχήν, ἐγκατασταθείς εἰς Ἀμύνταιον, συνεχίζει τήν δρᾶσιν τοῦ κατά τοῦ κατακτητοῦ. Τό ἔτος 1944 κατά διαταγήν τῆς Ἑλληνικής Κυβερνήσεως τοῦ Καΐρου ἀνεχώρησεν  εἰς Θεσσαλονίκην καί ἐκεῖθεν εἰς Ἀνατολικήν Μακεδονίαν, ἔνθα  τῇ  συνεργασίαν τῶν Ἐθνικῶν Ὁμάδων Φωστερίδη (Ἀντών –Τσαούς) καί Συντ/ρχου Ἀβδελᾶ ἡγεῖτο ὁμάδος 365 ἀνδρῶν.

Κατά τά τέλη τοῦ μηνός Σ/βρίου 1944  κατόπιν ἀνίσου μάχης συλλαμβάνεται οὗτος καί ὁλόκληρος    ὁμάς του ὑπό τῶν Βουλγάρων αἵτινες παρέδωσαν  αὐτούς εἰς  μονάδας τοῦ ΕΛΑΣ περιοχῆς Σερρῶν. Τήν νύχταν τῆς  4ης πρός την 5ην  Ὀκρωβρίου 1944, οἱ Ἑλασῖται, μετά φοβεράν  μαρτύρια ὁμοῦ μετά 37 ἐκ τῶν ἐναπομεινάντων ἐκ τῆς σφαγῆς  συντρόφων του, τόν ἐκτελοῦν διά πυρᾶς.

Καθ’ ὅλιν τήν πλουσίαν Ἐθνικῶν  ἀγώνων σταδιοδρομίαν του ἔτυχεν ἁπάντων τῶν τιμητικῶν διακρίσεων.


Σημείωση: Η αντιγραφή έγινε από το πρόγραμμα της τελετής του  Δήμου Αμυνταίου που οργάνωσε με αφορμή  τα αποκαλυπτήρια  της προτομής του Συνταγματάρχη Ιωάννου Παπαπέτρου που πραγματοποιήθηκε  στις 31 Μαΐου του 1964. 

Αρχείο  Ιωάννου Παπαπέτρου (εγγονού).
 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Κάθε τρόπος και τραγούδι. (Στους δρόμους των χάλκινων) ... στην άκρη της Ελλάδας, στο Κρατερό και το Εθνικό Φλώρινας, παρέα με τα χάλκινα.(video, pics)


Η εκπομπή που παρουσιάζει ο κ. Γιώργος Μελίκης «Κάθε τρόπος και τραγούδι»,   μας ταξιδεύει στο Κρατερό με την «Μπάντα της Φλώρινας των αδελφών Βαλκάνη» και στο Εθνικό με τα «Χάλκινα Ηχοχρώματα». Οι τηλεοπτικοί δέκτες  πλημμυρίζουν από εξαιρετικές μελωδίες, ξεχωριστούς χορούς, απλούς καθημερινούς ανθρώπους και όμορφα τοπία.  Το θέαμα  είναι πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον. Μια   εκπομπή 'ύμνο΄ στα ακριτικά χωριά της Φλώρινας.

Κυριάκος Παρλαπανίδης και λοιποί συμμετέχοντες