Ο καιρός της Φλώρινας

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Η Ελληνική εκκλησία και η εκκλησία των χαμάληδων στο Πρίλεπ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
Ω.ΚΟΔΟΜΗΘΗ ΤΩ ΧΙΛΙΟΣΤΩ. ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ. ΕΒΔΟ-
ΜΗΚΟΣΤΩ. ΠΡΩΤΟ. ΕΤΕΙ ΕΠΙ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΟΥ ΗΜΩΝ ΑΝΑ-
ΚΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΜΠΔΟΥΛ ΑΖΙΣ ΧΑΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΙΛΑΠΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑΙΝΙΑ-
ΣΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΙ-
ΟΥ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ Κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ς
1871

Δεν υπάρχουν σχόλια: